Цитати от Ралф У. Емерсън

Стандартен

A man is what he thinks about all day long.
Човек е това, за което мисли по цял ден

Adopt the pace of nature: her secret is patience.
Приеми хода на природата: нейната тайна е търпението.

All I have seen teaches me to trust the creator for all I have not seen.
Всичко, което съм видял ме учи да вярвам на създателя за всичко, което не съм видял.

Always do what you are afraid to do.
Винаги прави каквото те е страх да правиш.

An ounce of action is worth a ton of theory.
Килограм действие е ценно колкото тон теории.

As a cure for worrying, work is better than whiskey.
Като лекарство за тревогите, работата е по- добра от уискито.

As soon as there is life there is danger.
Докато има живот има и опасност.

Be an opener of doors.
Бъди този, който отваря вратите.

Cause and effect are two sides of one fact.
Причина и следствие са две страни на един факт.

Character is higher than intellect. A great soul will be strong to live as well as think.
Характерът е по- висш от интелекта. Великата душа ще бъде така силна да живее както и да мисли.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.
Не отивай там където пътят може да води, вместо това иди там, където няма път и остави следа.

Earth laughs in flowers.
Смехът на Земята са цветята.

Enthusiasm is the mother of effort, and without it nothing great was ever achieved.
Ентусиазмът е майката на усилието, и без него нищо велико не е било постигнато.

Every man has his own courage, and is betrayed because he seeks in himself the courage of other persons.
Всеки човек има свой собствен кураж и бива предаден защото търси в себе си куража на някой друг.

Every man in his lifetime needs to thank his faults.
Всеки човек в своя живот има нужда да благодари на своите грешки.

Every natural fact is a symbol of some spiritual fact. Every appearance in nature corresponds to some state of the mind.
Всеки природен факт е символ на някой духовен факт. Всяко явление в природата съответства на някое състояние на ума.

Every spirit makes its house, and we can give a shrewd guess from the house to the inhabitant.
Всеки дух прави своя собствена къща и ние може да дадем проницателна догатка от къщата за обитателя.

Every wall is a door.
Всяка стена е врата.

Everything in Nature contains all the powers of Nature. Everything is made of one hidden stuff.
Всичко в природата съдържа всички сили на природата. Всичко е направено от една скрита материя.

Fate is nothing but the deeds committed in a prior state of existence.
Съдбата не е нищо друго, освен делата извършени в предходно състояние на съществуване.

Fiction reveals truth that reality obscures.
Измислицата разкрива истината, която реалността скрива.

Flowers… are a proud assertion that a ray of beauty outvalues all the utilities of the world.
Цветята… са гордо изтъкване

Foolish consistency is the hobgoblin of small minds.
Глупавата последователност е идолът на малките умове.

For everything you have missed, you have gained something else, and for everything you gain, you lose something else.
За всичко, което си пропуснал си спечелил нещо друго, и за всичко което печелиш, губиш по нещо друго.

Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.
Приятелството, като безсмъртието на душата, е твърде хубаво за да бъде повярвано.

Great hearts steadily send forth the secret forces that incessantly draw great events.
Великите сърца постоянно изпращат напред тайните сили, които непрекъснато привличат велики събития.

Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.
Щастлив е чуващия човек, нещастен е говорещия човек.

He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life.
Този, който всеки ден не преборва някой страх, не е научил тайната на живота.

If the tongue had not been framed for articulation, man would still be a beast in the forest.
Ако езикът не бе приспособен за говор, човекът все още би бил звяр от гората.

In art, the hand can never execute anything higher than the heart can imagine.
В изкуството, ръката никога не може да пресъздаде нещо по- голямо от това, което сърцето може да си представи.

In every society some men are born to rule, and some to advise.
Във всяко общество някои хора са родени да управляват, други да съветват.

In skating over thin ice our safety is in our speed.
В пързалянето по тънък лед, нашата сигурност е в нашата бързина.

It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.
Една от благословиите на старите приятели е, че можеш да си позволиш да бъдеш глупав с тях.

Knowledge is knowing that we cannot know.
Познанието е знание, че не можем да знаем.

Life consists in what a man is thinking of all day.
Животът се състои от това, за което човек мисли по цял ден.

Little minds have little worries, big minds have no time for worries.
Малките умове имат малки тревоги, големите умове нямат никакво време за тревоги.

Manners require time, and nothing is more vulgar than haste.
Маниерите изизскват време, а нищо не е по- вулгарно от разхищението.

No man ever prayed heartily without learning something.
Никой човек никога, не се е молил от сърце без да е научил нещо.

Nobody can bring you peace but yourself.
Никой не може да ти донесе мир, освен ти самият.

Nothing astonishes men so much as common sense and plain dealing.

Нищо не изумява хората, толкова колкото здравия разум и прямотата.

Nothing external to you has any power over you.
Нищо външно за теб, няма никаква сила над теб.

Nothing is at last sacred but the integrity of your own mind.
Нищо в края на краищата не е по- свещенно от цялостта на твоят собствен разсъдък.

Once you make a decision, the universe conspires to make it happen.
Веднъж щом вземеш решение, вселената ни заговорничи да го осъществи.

Our chief want is someone who will inspire us to be what we know we could be.
Нашата главна нужда е от някой, който да ни вдъхновява да бъдем това, което знаем, че можем да бъдем.

Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.
Нашето най- голямо постижение не в това никога да не падаме, а да се изправяме всеки път когато паднем.

Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding.
Мирът не може да бъде постигнат чрез насилие, може да бъде добит единствено чрез разбирателство.

People only see what they are prepared to see.
Хората виждат само това, което са подготвени да видят.

Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.
Повърхностните хора вярват в късмета. Силните хора вярват в причина и следствие.

Some books leave us free and some books make us free.
Някои книги ни оставят свободни, а някои книги ни правят свободни.

The ancestor of every action is a thought.
Предшественикът на всяко действие е мисълта.

The creation of a thousand forests is in one acorn.
Създаването на хиляди гори е в един жълъд.

The fox has many tricks. The hedgehog has one but that is the best of all.
Лисицата има много трикове. Таралежът има един, но най- добрият.

The highest revelation is that God is in every man.
Най- голямото откритие е, че Господ е във всеки човек.

The invariable mark of wisdom is to see the miraculous in the common.
Безспорния белег на мъдрост е да виждаш чудесата в обикновенното.

The man of genius inspires us with a boundless confidence in our own powers.
Човекът на гения ни вдъхновява с безкрайната си увереност в нашите собствени сили.

Източник: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/r/ralph_waldo_emerson.html

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ако статията ви е била интересна, натиснете Like или оставете коментар.

One response »

Кажи ми нещо

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s