Остроумни мисли от Оскар Уайлд

Стандартен

Оскар Уайлд

(1854-1900) Ирландски автор, поет, драматист, мислител.

There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.
На света има само  едно нещо по- лошо от това да те обсъждат, и то е да не те обсъждат.

A cynic is a man who knows the price of everything but the value of nothing.
Циник е човек, който знае цената на всичко и стойността на нищо.

A gentleman is one who never hurts anyone’s feelings unintentionally.
Джентълмен е някой, който никога не наранява нечии чувства без да иска.

A little sincerity is a dangerous thing, and a great deal of it is absolutely fatal.
Малко искреност е опасно нещо, а голям дял от нея е абсолютно фатален.

A man can be happy with any woman, as long as he does not love her.
Мъжът може да бъде щастлив с всяка жена, стига да не я обича.

A poet can survive everything but a misprint.
Поетът може да преживее всичко, освен печатна грешка.

A thing is not necessarily true because a man dies for it.
Нещо не е непременно вярно, защото човек умира за него.

All women become like their mothers. That is their tragedy. No man does. That’s his.
Жените стават като техните майки. Това е тяхната трагедия. Мъжът обаче, не. Това е неговата.

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.
Винаги прощавай на враговете си. Нищо не ги дразни повече от това.

Ambition is the germ from which all growth of nobleness proceeds.
Честолюбието е зародишът, от който израства цялото стебло на благородството.

Ambition is the last refuge of the failure.
Амбицията е последното спасение от провала.

America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between.
Америка е единствената страна, която отиде от варварство към упадък, без цивилизация по средата.

An excellent man; he has no enemies; and none of his friends like him.
Чудесен човек; Той няма никакви врагове; и никой от приятелите му не го харесва.

Deceiving others. That is what the world calls a romance.
Заблуждаване на другите. Това е, което светът нарича романс.

Democracy means simply the bludgeoning of the people by the people for the people.
Демокрация значи просто налагане със сопа на хората, от хората и за хората.

Do you really think it is weakness that yields to temptation? I tell you that there are terrible temptations which it requires strength, strength and courage to yield to.
Наистина ли мислиш, че слабостта е това, което те въвлича в изкушение? Казвам ти, че има ужасни изкушения, за които се изискват сила, сила и кураж да бъдеш въвлечен в.

Experience is simply the name we give our mistakes.
Опит е просто името, което даваме на грешките си.

Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months.
Модата е форма на грозота, толкова непоносима, че трябва да я сменяме на всеки 6 месеца.

How can a woman be expected to be happy with a man who insists on treating her as if she were a perfectly normal human being.
Как една жена може да бъде щастлива с мъж, който настоява да я третира, така сякаш е напълно нормално човешко същество.

I am not young enough to know everything.
Не съм достатъчно млад да знам всичко.

I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.
Толкова съм умен, че понякога не разбирам нито дума от това, което говоря.

I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their intellects. A man cannot be too careful in the choice of his enemies.
Избирам приятелите си по техния добър външен вид, познатите си по техните добър характер и враговете си по техния интелект. Човек трябва да бъде много внимателен при избора на враговете си.

I have nothing to declare except my genuis.
Нямам нищо за деклариране, освен гения си.

I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best.
Имам най- простичък вкус. Винаги се задоволявам с най- доброто.

I never travel without my diary. One should always have something sensational to read in the train.
Никога не пътувам без дневника си. Човек трябва винаги да има нещо сензационно за четене докато пътува с влака.

I put all my genius into my life; I put only my talent into my works.
Влагам целия си гений в живота си. Влагам само таланта си в работата.

I see when men love women. They give them but a little of their lives. But women when they love give everything.
Виждам кога мъжете обичат жените. Те им дават всичко, освен малка чост от живота си. Но жените, когато те обичат, те дават всичко.

I sometimes think that God in creating man somewhat overestimated his ability.
Понякога си мисля, че Бог, в създаването на човека, някакси е надценил възможностите си.

Illusion is the first of all pleasures.
Илюзията е първото от всички удоволствия.

In modern life nothing produces such an effect as a good platitude. It makes the whole world kin.
В модерния живот, нищо не предизвиква такъв ефект, като добрата баналност.  Прави целия свят сроден.

It is a very sad thing that nowadays there is so little useless information.
Много е тъжно, че тези дни има толкова малко безполезна информация.

Man can believe the impossible, but man can never believe the improbable.
Човек може да вярва в невъзможното, но никога не може да повярва в невероятното.

Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.
Човек е по- малко себе си, когато говори от свое име. Дай му маска и той ще ти каже истината.

Men always want to be a woman’s first love – women like to be a man’s last romance.
Мъжете винаги искат да бъдат първата любов на жените. Жените харесват да бъдат последния романс на мъжете.

Morality is simply the attitude we adopt towards people whom we personally dislike.
Нравствеността е просто поведението, което възприемаме, спрямо хора, които персонално не харесваме.

Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation.
Повечето хора са други хора. Техните мисли са нечии чужди мнения, техните животи са имитация, техните страсти – цитиране.

No object is so beautiful that, under certain conditions, it will not look ugly.
Никой обект не е толкова красив, че при определени обстоятелства, да не изглежда грозен.

Nothing can cure the soul but the senses, just as nothing can cure the senses but the soul.
Нищо не може да излекува душата, освен разсъдъкът, точно както нищо не може да излекува разсъдъкът, освен душата.

One should always be in love. That is the reason one should never marry.
Човек трябва винаги да е влюбен. Това е причината поради, която човек никога не трябва да се жени.

One should always play fairly when one has the winning cards.
Човек трябва винаги да играе честно, когато има печелившите карти.

One’s past is what one is. It is the only way by which people should be judged.
Миналото на човека е това, което той е. Това е единствения начин, по който хората трябва да бъдат съдени.

Ordinary riches can be stolen; real riches cannot. In your soul are infinitely precious things that cannot be taken from you.
Обикновенното богатство може да бъде откраднато; истинското богатство не може. В твоята душа има безкрайно много прекрасни неща, които не могат да бъдат взети от теб.

Our ambition should be to rule ourselves, the true kingdom for each one of us; and true progress is to know more, and be more, and to do more.
Нашия стремеж трябва да бъде да управляваме сами себе си, нашето истинско царство. А истинския прогрес е да знаем повече, да бъдем повече и да правим повече.

Pessimist: One who, when he has the choice of two evils, chooses both.
Песимист: този, който когато може да избира между две злини, избира двете.

Questions are never indiscreet, answers sometimes are.
Въпросите никога не са недискретни, отговорите понякога са.

Ridicule is the tribute paid to the genius by the mediocrities.
Присмехът е данъкът, който посредствените заплащат на гениите.

Society exists only as a mental concept; in the real world there are only individuals.
Обществото съществува само като умствена концепция. В истинския свят има само индивиди.

Some cause happiness wherever they go; others whenever they go.
Някои носят щастие където и да отидат, други когато и да си тръгнат.

Success is a science; if you have the conditions, you get the result.
Успехът е наука; ако имаш условията, ще имаш и резултата.

The critic has to educate the public; the artist has to educate the critic.
Критикът трябва да образова публиката; артистът трябва да образова критикът.

The old believe everything, the middle-aged suspect everything, the young know everything.
Старите вярват на всичко, зрелите подозират всичко, младите знаят всичко.

The public is wonderfully tolerant. It forgives everything except genius.
Публиката е невероятно толерантна. Прощава всичко, освен гениалността.

The well bred contradict other people. The wise contradict themselves.
Добре възпитаните противоречат на другите хора. Мъдрите противоречат на себе си.

The world is a stage, but the play is badly cast.
Светът е сцена, но пиесата е лошо поставена.

There are only two tragedies in life: one is not getting what one wants, and the other is getting it.
Има само две трагедии в живота: едната е да не получиш, каквото искаш, и другата е да го получиш.

These days man knows the price of everything, but the value of nothing.
Тези дни човек знае цената на всичко и стойността на нищо.

This suspense is terrible. I hope it will last.
Това напрежение е ужасно. Дано продължи.

To love oneself is the beginning of a lifelong romance.
Да обичаш себе си е началото на един доживотен романс.

When the gods wish to punish us they answer our prayers.
Когато боговете искат да ни накажат, те отговарят на молбите ни.

Whenever a man does a thoroughly stupid thing, it is always from the noblest motives.
Когато и човек да направи нещо напълно глупаво, винаги е от благородни мотиви.

Whenever people agree with me I always feel I must be wrong.
Всеки път, когато хората се съгласят с мен, чувствам че трябва да съм в  грешка.

Women love us for our defects. If we have enough of them, they will forgive us everything, even our gigantic intellects.
Жените ни обичат заради нашите недостатъци. Ако имаме достатъчно от тях, ще ни простят всичко, дори нашите колосални интелекти.

Източник на английските цитати: http://www.brainyquote.com/

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако статията ви е харесала, натиснете Like или оставете коментар 🙂

9 responses »

  1. Mnogo haresvam Oskar Uaild.Posetih specialno v London malkiat teatar , kadeto sa se igrali piesite mu i kafeneto ,v koeto se e sreshtal s priateli i e izrichal svoite interesni misli i e razkazval anekdoti.

  2. Оскар Уайлд… няма друг така самоироничен и толкова тъжен в прозренията си. Почти всеки ред е някаква сентенция.

  3. Дали има нещо общо м/у Кентървилския призрак, Славея и розата, Щастливия принц и образът на лорд Хенри („П.на Д.Грей“) и корейските драми:) ? Ако има,значи „там“,т.е. в Корея ми е било мястото. Мощна драма+(пре)открит хедонизъм=system of a down – което ,според моя вкус, е върхът. Напред към Корея! 🙂

  4. Pingback: Остроумни мисли от Оскар Уайлд | Стойко Паров

Кажи ми нещо

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s