Мисли на Езоп

Стандартен


Езоп
– древногръцки баснописец

Be content with your lot; one cannot be first in everything.
Бъди доволен от своя жребий. Човек не може да бъде пръв във всичко.

Beware lest you lose the substance by grasping at the shadow.
Внимавай, за да не изгубиш същинското, опитвайки се да хванеш сянката.

Thinking to get at once all the gold the goose could give, he killed it and opened it only to find – nothing.
Мислейки да вземе наведнъж цялото злато, което гъската можела да даде, той я уби и отвори само за да намери – нищо.

Beware the wolf in sheep’s clothing.
Пази се от вълка в овча кожа.

Familiarity breeds contempt or Acquaintance softens prejudices.
Фамилиарността поражда презрение, а познанството смекчава предразсъдъците.

In critical moments even the very powerful have need of the weakest.
В критични моменти, дори много могъщия има нужда от най- слабия.

Never trust the advice of a man in difficulties.
Никога не вярвай на съвет от човек в затруднение.

No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.
Никой акт на добрина, дори и най- малкия, не е пропилян.

Persuasion is often more effectual than force.
Убеждението е често по- ефективно от принудата.

Self-conceit may lead to self-destruction.
Самонадеяността може да доведе до саморазруха.

Slow and steady wins the race.
Бавно и сигурно печели надпреварата.

We would often be sorry if our wishes were gratified.
Често бихме съжалявали, ако нашите желания се бяха сбъднали.

It is easy to be brave from a safe distance.
Лесно е да бъдеш смел от безопасно разстояние.

It is with our passions, as it is with fire and water, they are good servants but bad masters.
С нашите страсти е като с огънят и водата, те са добри слуги, но лоши господари.

The smaller the mind the greater the conceit.
Колкото по- малък е умът, толкова по- голямо е самомнението.

What a splendid head, yet no brain.
Каква великолепна глава, и при все това, без мозък.

A doubtful friend is worse than a certain enemy.
Съмнителен приятел е по- лошо от сигурен враг.

A liar will not be believed, even when he speaks the truth.
На лъжеца няма да бъде повярвано, дори когато казва истината.

After all is said and done, more is said than done.
И след като всичко е казано и направено, повече е казано, отколкото направено.

Appearances are often deceiving.
Очевидното често е заблуждаващо.

Don’t let your special character and values, the secret that you know and no one else does, the truth – don’t let that get swallowed up by the great chewing complacency.
Не позволявай твоя специален характер и ценности, тайната която само ти знаеш и никой друг, истината – не позволявай това да бъде погълнато от голямото сдъвкващо самодоволство.

Injuries may be forgiven, but not forgotten.
Раните могат да бъдат простени, но не и забравени.

It is in vain to expect our prayers to be heard, if we do not strive as well as pray.
Напразно е да очакваме нашите молитви да бъдат чути, ако ние не ги преследваме така добре както се молим.

Men often applaud an imitation and hiss the real thing.
Хората често аплодират имитацията и освиркват истинското нещо.

Outside show is a poor substitute for inner worth.
Външния изглед е слаб заместител на вътрешната стойност.

Our insignificance is often the cause of our safety.
Нашата незначителност често е причината за нашата безопасност.

Please all, and you will please none.
Угаждай на всички и ще си угоден на никой.

The injuries we do and those we suffer are seldom weighed in the same scales.
Раните, които причиняване и тези, от които страдаме, рядко са оценявани в същите скали.

United we stand, divided we fall.
Обединени устояваме, разделени падаме.

We often give our enemies the means for our own destruction.
Ние често заваме на враговете си, средствата за нашата собствена разруха.

The shaft of the arrow had been feathered with one of the eagle’s own plumes.
Дръжката на стрелата е била украсена с едно от собствените пера на орела.

We hang the petty thieves and appoint the great ones to public office.
Ние бесим дребните крадци и назначаваме големите на държавна служба.

The gods help them that help themselves.
Боговете помагат на тези, които си помагат сами.

A crust eaten in peace is better than a banquet partaken in anxiety.
Коричка хляб изядена на спокойствие е по- добра от угощение проведено в безпокойство.

Better be wise by the misfortunes of others than by your own. 
По- добре си взимай поука от чуждите неуспехи, отколкото от своите собствени.

The little reed, bending to the force of the wind, soon stood upright again when the storm had passed over.
Малката тръстика, която се превива под силата на вятъра, скоро отново стои гордо изправена щом бурята премине.

Advertisements

Кажи ми нещо

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s