Мисли и Цитати от Mademoiselle Коко Шанел :)

Стандартен

Коко Шанел ( Coco Chanel )

616364

August 19, 1883
January 10, 1 971

~♣~

“In order to be irreplaceable, one must always be different.”
За да бъдеш незаменим, трябва винаги да бъдеш различен.

“If you were born without wings, do nothing to prevent them from growing.”
Ако си роден  без крила не им пречи да израснат.


“I don’t care what you think about me. I don’t think about you at all.”
Не ме интересува какво мислите за мен. Аз не мисля за вас въобще.

chanel-fashion-style-Favim.com-454383“A girl should be two things: classy and fabulous.”
Едно момиче трябва да бъде две неща: стилна и невероятна.

The best things in life are free. The second best are very expensive.
Най- добрите неща в животът са безплатни. Вторите най- добри неща са страшно скъпи.

“I don’t understand how a woman can leave the house without fixing herself up a little – if only out of politeness. And then, you never know, maybe that’s the day she has a date with destiny. And it’s best to be as pretty as possible for destiny.”
Не разбирам как една жена може да напусне къщата без да се пооправи поне малко – дори само от любезност. Защото никога не знаеш, може би това е денят, в който тя ще срещне съдбата си. И е най- добре да бъде колкото се може по- хубава за нея.”

Men always remember a woman who caused them concern and uneasiness.
Мъжете винаги помнят тази жена, която им е причинила притеснение и неудобство.

Women must be quite beautiful to be loved by men, and quite foolish to love them.
Жените трябва да са достатъчно красиви за да бъдат обичани от мъжете и достатъчно глупави за да обичат тях.

marilynmonroechanelno5(Perfume)… is an unseen, unforgettable, ultimate fashion accessory. It heralds your arrival and prolongs your departure.
Парфюмът е невидим, незабравим, главен моден аксесоар.  Той оповестява появата на жената и продължава да напомня за нея, когато тя си е отишла.

“Dress shabbily and they remember the dress; dress impeccably and they remember the woman.”
Oблечи се неправилно и ще запомнят дрехата. Облечи се безупречно и ще запомнят теб.

“How many cares one loses when one decides not to be something but to be someone.”
Колко много безпокойства изчезват, когато човек реши да бъде не нещо, а някой.

“The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.”
Най- смелата постъпка е да мислиш за себе си. Високо.

inspiration12

“Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door. ”
Не губи време удряйки по стена, надявайки се да се превърне във врата.

“Simplicity is the keynote of all true elegance.”
Простотата е ключът към истинската елегантност.


“Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable.”
Успехът най- често е постиган от тези, които не знаят, че провалът е неизбежен.

“My life didn’t please me, so I created my life.”
Животът ми не ме радваше, затова създадох живота си.

“Fashion changes, but style endures.”
Модата се променя, стилът остава.

“Where should one use perfume?“ a young woman asked. „Wherever one wants to be kissed.”
”Къде трябва да се поставя парфюмът?” попита млада жена. „Там където искате да бъдете целунати.”

tumblr_m0lm0wom021qmm7qno1_500

“As long as you know men are like children, you know everything!”
Докато знаете, че мъжете са като деца, знаете всичко.

“The best colour in the whole world is the one that looks good on you.”
Най- добрия цвят на света е този, който ти отива.

“Some people think luxury is the opposite of poverty. It is not. It is the opposite of vulgarity.”
Прието е да се смята, че разкошът е противоположност на  нищетата. Не, разкошът е противоположност на вулгарността.

“ A woman is closest to being naked when she is well-dressed.”
Жената е най-близко до голотата, когато е добре облечена.

Chanel Cruise 2010 Red Tweed Jacket.JPG

“You can be gorgeous at thirty, charming at forty, and irresistible for the rest of your life.”
Можеш да бъдеш възхитителна на 20 години, очарователна на 40 и да останеш неотразима до края на своите дни.

“A woman can be over dressed but never over elegant.”
Жената може да бъде прекалено облечена, но никога прекалено елегантна.

“Adornment, what a science! Beauty, what a weapon! Modesty, what elegance!”
Бижутата са цяла наука! Красотата е страшно оръжие! Скромността е върха на елегантността!

“Nature gives you the face you have at twenty; it is up to you to merit the face you have at fifty.”
Когато сте на 20 години, лицето ви е дадено от природата, а какво ще бъде то на 50 години, зависи от вас.

images (58)“I invented my life by taking for granted that everything I did not like would have an opposite, which I would like.”
Създадох животът си приемайки, че всичко, което не харесвах има противоположност, която бих харесала.

“Coquetry, it’s a triumph of the spirit over the senses.”
Кокетството е триумф на духа над разума.

“There is a time for work, and a time for love. That leaves no other time.”
Има време за работа, и време за любов. Никакво друго време не остава.

“Those who create are rare; those who cannot are numerous. Therefore, the latter are stronger.”
Тези, които създават са рядкост, тези, които не могат са безбройни. Затова и вторите са по- силни.

“There are people who have money and people who are rich.”Има хора, които имат пари и хора, които са богати.

coco_chanel_06_V_16jul09_chanel_pr_b_426x639

“There is nothing worse than solitude. Solitude can help a man realize himself; but it destroys a woman”
Няма нищо по- лошо от самотата. Самотата може да помогне на мъжа да осъзнае себе си, но разрушава жената.

A woman has the age she deserves.
Жената има възраста, която заслужава.

Be classy. Anything but trashy.
Бъди стилна. Всичко друго но не и безвкусна.

Gentleness doesn’t get work done unless you happen to be a hen laying eggs.
Нежността, не може да свърши работата, освен ако не сте кокошка мътеща яйца.

If a man speaks badly about all women, it usually means he was burned by one woman.
Ако мъж говори зле за всички жени, това обикновенно означава, че е бил опарен от една жена.

„We women need beauty to make men love us, and we need stupidity to make us love them.“
Жените се нуждаем от красота за да накараме мъжете да ни обичат, и от глуповатост за да се накараме да ги обичаме.

~♠~

chanel-fashion-24A woman should mix fake and real. I love fakes because I find such jewelry provocative, and I find it disgraceful to walk around with millions around your neck just because you’re rich. The point of jewelry isn’t to make a woman look rich but to adorn her; not the same thing.
Жената трябва да смесва фалшивото с истинското. Харесвам имитациите защото намирам такива бижута за провокативни, и намирам за позорно да се разхождаш с милиони около врата си, защото си богат. Целта на бижуто не е да накара жената да изглежда богата, а да я направи красива. Две различни неща.

I was a rebellious child, a rebellious lover, a rebellious couturière – a real devil.
Аз бях бунтуващо се дете, бунтуваща се любима, бунтуваща се модистка – истински дявол.

hiding

Luxury is a necessity that begins where necessity ends.
Разкошът е необходимост, която започва там където необходимостта свършва.

My friends, there are no friends.
Приятели мои, няма никакви приятели.

“Almost all our emotional, social and moral troubles stem from the fact that we don’t know how to give anything up.” 
Почти всички наши емоционални, социални и морални проблеми произхождат от факта, че не знаем как да се отказваме от нищо.


“There exists in the world things that I should be and which I am not.

На този свят съществуват неща, които трябва да бъда, но които не съм.

~♦~

freja beha

Ако сте били поразени от красотата на някоя жена, но не можете да си спомните с какво е била облечена, това означава, че тя е била облечена безупречно. 

Модата е като архитектурата — въпрос на пропорции.

Обичам модата да излиза на улицата, но не допускам да идва оттам.

Сен-Лоран има изумителен вкус. Колкото повече ми подражава, толкова по-добър вкус придобива.

Пощадете себе си заради самите себе си. Щадете своите уши, своите очи, щадете своите мисли.

Всяко превъзходство по правило води до изолация.

Ако искате да имате това, което никога не сте имали, ще трябва да правите онова, което никога не сте правили

Нищо не състарява така жената, както твърде натруфеното  облекло. 

За любовта плащаш разсрочено, и по-голямата част, уви, когато любовта вече е свършила. 

images (57)

Жените, като правило, много по-внимателно си избират нощница, отколкото мъж. 

Всяка жена има онази възраст, която заслужива. 

Старостта не предпазва от любовта, но любовта предпазва от старостта.

Модата е това, което излиза от мода.

Парфюмът говори за жената повече от нейния почерк.

Разкошът прябва да бъде удобен, иначе това не е разкош.

Ако жената изневерява, не трябва да се търсят разумни причини: работата не е в разума, а в чувствата. 

Ръцете са визитната картичка на девойката. Вратът е нейния  паспорт. Гърдите – задграничния паспорт. 

Скромността  и разкоша са две сестри.

tumblr_ksd870Y28J1qzf7zto1_500

Модата има две цели: удобство и любов. А красотата възниква, когато модата постигне тези цели.

Колкото по-зле стоят нещата при една жена, толкова по-добре  трябва да изглежда тя. 

Да се сдържа, когато е обидена, и да не прави сцени, когато и е болно — ето това е идеалната жена.

Глупавите жени се стараят да сразят мъжете, обличайки се екстравагантно. А мъжете се плашат от това, те не могат да търпят ексцентричността. Те са поласкани когато другите  заглеждат жената до тях, защото е красива.

Истинското великодушие  е когато се прощава неблагодарността. 

Мъжът, способен на постъпки, е обречен да бъде любим!

Грижата за себе си трябва да започне от сърцето, в противен случай никаква козметика няма да помогне.

coco-chanel11

Никой не е млад след четиридесетте години, но можем да бъдем неотразими във всяка възраст.

За да изглеждаш великолепно не е задължително да си млада и красива 

Жената се безпокои за бъдещето докато не се омъжи. Мъжът не се безпокои за бъдешето докато не се ожени.

Каквото и да е, в живота на мъжа има само една жена. Всички останали са нейна сянка 

Една гримаса на съдбата може да развали тонове френска козметика.трябва да се облича така, че да и е приятно да я събличат.

Не всяка жена се ражда красива, но ако не стане такава до 30-годишната си възраст е просто глупава.

coco_chanel_quote11 womanwithhairupamdquote 158540849353368020_u5L24yfJ_b coco-chanel-quotes-5_large il_fullxfull.314534673 cocochanelexpensive_500 tumblr_m3t6a1ors31qd7ow8o1_1280 d7f25030967d8712b733451419076a8a Coco_Quote 244180229497377179UwxTC8Cc images (20)

4 responses »

  1. Pingback: ПАРАФРАЗИ ПО МИСЛИ И ЦИТАТИ НА КОКО ШАНЕЛ | bojidarivkov

  2. Reblogged this on Alex Zvezdev's Weblog of life, thinking and kidsи коментирано:
    мдам, а дали е така – КОЙ ще ни каже?!? : ?:) Men always remember a woman who caused them concern and uneasiness.
    Мъжете винаги помнят тази жена, която им е причинила притеснение и неудобство.

Кажи ми нещо

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s